Publicador de continguts

Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització de quatre places de personal administratiu, oficial primera administratiu (personal fixe)

El Consell d'Administració de l'Empresa Funerària Municipal SA, en la sessió de dia 15 de novembre de 2022, va aprovar les bases que s'adjunten i que regiran el procés de selecció de personal, mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització de 4 places de personal administratiu, oficial primera administratiu (personal fixe), que articula el procés d'estabilització contemplat a les disposicions adissionals 6º i 8º de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el pròxim dia 16/12/22 a les 14:00 h.

S'ha detectat un error material en les bases en relació al lliurament de la documentació.
El text ha de ser aquest:
"El lliurament de la sol·licitud i fulla d'autobaremació es realitzarà en les oficines situades a Palma, Camí Jesús núm. 2, Primera Planta, de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres o telemàticament al següent correu electrònic: estabilitzacio@efm.es"

16/02/23 - Es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió. El termini de presentació d'al·legacions finalitza el dia 21/02/23 a les 14:00 h. El lloc de presentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - Horari: 09:00 a 14:00h - 07011 Palma).

24/02/23 Es publiquen les llistes definitives de personesadmeses i excloses, amb la causa d'exclusió.

23/03/23 - Es publiquen les llistes provisionals de mèrits. El termini de presentació d'al·legacions finalitza el dia 28/03/23 a les 14:00 h. El lloc de presentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - Horari: 09:00 a 14:00h - 07011 Palma).

10/05/23 - Es publiquen les llistes definitives de mèrits i s'atorga un termini de 7 dies naturals per presentar, segons indiquen les bases, la documentació que acrediti fefaentment les dades declarades en l'imprès de sol·licitud i en l'imprès d'autobaremació (requisits d'accés i documentació acreditativa dels mèrits), el frau de la qual determina l'exclusió del procés i la consideració de no haver participat, a més de les responsabilitats legals que es derivin.

El lloc de presentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - Horari: 09:00 a 14:00h - 07011 Palma).
S'haurà de presentar una relació detallada de la documentació que s'aporta, indicant el número de registre que se li va adjudicar quan va presentar la sol·licitud.
Presentar original i còpia de la documentació ja que no es faran fotocòpies.
El termini de presentació de documentació finalitza el dia 17/05/23 a les 14:00 h.

Data darrera modificació: 1 de juny de 2023