Publicador de continguts

Convocatòria concurs-oposició per a Cap de Departament de Recursos Humans 2022

Convocatòria concurs-oposició per a Cap de Departament de Recursos Humans 2022

L'Empresa Funerària Municipal de Palma, S.A. informa de la convocatòria per a la cobertura d'un lloc de treball com a Cap de Departament de Recursos Humans, mitjançant concurs-oposició. Bases de la convocatòria i sol·licitud, a la nostra plana web www.efm.es. La sol·licitud s'ha de presentar abans del 4 d'abril de 2022, de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00, al registre de l'EFM (Departament de Secretaria 1er pis del Tanatori de Son Valentí, Camí de Jesús, 2 de Palma)

06/04/2022. Es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió. El termini de presentació de la documentació preceptiva per esmenar errors o defectes començarà el 6/4/2022 a les 9 hores del matí i fins el dia 08/04/2022 a les 14:00 h. El lloc de presentació de la referida documentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - Horari: 09:00 a 14:00h -07011 Palma).

12/04/2022. Es publica el llistat definitiu de persones admeses i excloses.

12/07/2022 Resultats provisionals, de la prova pràctica-teòricai mèrits, es publiquen a la web de l'EFMSA i es tindran 3 dies laborables, pera revisió i reclamació. El lloc sirà al Tanatori de Son Valentí (Camí de Jesús,2, Palma). L'horari serà de 9 a 14 hores. Transcorregut aquest termini, se'n publicaran els resultats definitius.

15/07/2022 Es publica llistat definitiu global.

Data darrera modificació: 6 de març de 2023