Publicador de continguts

Perfil del contractant EFM

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació.

>>> Pla de contractació 2019-2020

>>> Perfil del contractant Plataforma de contractació de l'Estat

>>> Perfil del contractant de l'EFM

>>> Adjudicacions directes anteriors a 9/03/2018

>>> Informació trimestral contractes menors

Contacte consultes de contractació: contractacio@efm.cat

Data darrera modificació: 23 de novembre de 2023