Efm Contacte

Formulari de contacte

Contacte telefònic

Administració: 971 750 801

Cementiris: 971 212 656

Làpides: 971 212 652

Informació: 971 212 653

Adreça electrònica

efm@efm.es

Emplenau el següent formulari per a qualsevol consulta

Per la vostra seguretat, per favor introduïu els caràcters de la imatge (Discrimina majúscules i minúscules)*:

Text per identificar Refresca CAPTCHA

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present, autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de l' EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, SA, amb domicili a Camí de Jesús nº 2 , 07011, Palma de Mallorca (Illes Balears).La finalitat d'aquest tractament és la de gestionar la seva sol·licitud, queixa o suggeriment.La persona usuària declara que les dades que insereix al present formulari són certes i actualitzades i que, en el supòsit que inclogui dades de terceres persones ha obtingut els consentiments necessaris, exonerant a l' EFM de tota responsabilitat que es pogués derivar per la seva falta.En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat i exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions les podrà fer per escrit dirigit a la direcció del domicili social de l' EFM aportant document identificatiu o bé per correu electrònic a ejercicioderechoslopd@efm.es,informant-li que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l' Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Els camps marcats amb el símbol * són obligatoris.


Menú de navegació