Publicador de continguts

Convocatòria mitjançant concurs oposició, per a l'estabilització de dues places de personal administratiu, oficial primera administratiu (personal fixe)

El Consell d'Administració de l'Empresa Funerària Municipal SA, en la sessió de dia 20 de desembre de 2022, va aprovar les bases que s'adjunten i que regiran el procés de selecció de personal, mitjançant concurs oposició, per a l'estabilització de 2 places de personal administratiu, oficial primera administratiu (personal fixe), que articula el procés d'estabilització contemplat a l'article 2 de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

16/02/23 - Es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió. El termini de presentació d'al·legacions finalitza el dia 21/02/23 a les 14:00 h. El lloc de presentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - Horari: 09:00 a 14:00h - 07011 Palma).

24/02/23 Es publiquen les llistes definitives de personesadmeses i excloses, amb la causa d'exclusió.

23/03/23 - Es publiquen les llistes provisionals de mèrits. El termini de presentació d'al·legacions finalitza el dia 28/03/23 a les 14:00 h. El lloc de presentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - Horari: 09:00 a 14:00h - 07011 Palma).

24/10/23 - Actualització temari

Data darrera modificació: 24 d’octubre de 2023