Publicador de continguts

Convocatòria extraordinària per a la contractació eventual d'Operaris/àries 2021

04.08.21: Es publica anunci de rectificació de bases

05.08.21: Es publica el llistat provisional del compliment de requisits i documentació de la Base 3a previs a la valoració de mèrtis, de les persones admeses i no admeses així com el motiu. Es concedeix un termini inajornable de dos (2) dies hàbils per a revisió i/o reclamació, que s'exaureix el proper dia 09.08.21 a les 12:00 h.

09.08.21: Es publica llistat definitiu

Data darrera modificació: 13 de març de 2023