Inventari patrimonial del cementeri històric de Palma

Inventari patrimonial del cementeri històric de Palma

Imagen_/documents/2208615/6363855/0_58657_1+%281%29+%281%29.jpg/317cb6a7-7139-830a-fd4f-b0e11b02c27b?t=1622021050217

Durant els darrers anys, s'ha duit a terme el primer inventari del Cementiri històric de Palma. Finalitzada la tasca, s'han extret una sèrie d'informacions ressenyables per la seva novetat i el seu abast patrimonial.

L'equip que va dur a terme aquest catàleg estava compost per Joan Fàbregas com a documentalista, Bel Forteza com a fotògrafa, Adrià Ferrà com a ajudant, i Carlos Garrido com a redactor i director.

Aproximadament s'han catalogat unes 6.000 tombes. El registre abasta el sector 1 (ampliació de principis del segle XX) i el sector 2 (zones segle XIX). Aquest treball de catàleg comprèn només els monuments individualitzats, deixant a part els conjunts de nínxols en superfície o subterranis (cas de les catacumbes). Tampoc figura l'antic Quadre 9 o Cementiri no catòlic, que va ser modificat modernament.

A cada fitxa s'ha ressenyat el tipus de monument (deixant, creu, edicle, capella, etc.) Així com la inscripció principal, amb la seva corresponent fotografia. Gràcies a aquest catàleg es donen a conèixer molts projectes arquitectònics o artístics, el que suposa una extraordinària aportació a la història de l'art del XIX i XX a Mallorca. Sobretot pel que fa referència a arquitectes, mestres d'obres i escultors.

Sens dubte, la dada més destacable fa referència a l'enumeració d'arquitectes, mestres d'obra, artistes i tallistes identificats. Entre ells, Gaspar Reynés i Coll (1845-1911), Jaume Alenyar (1869-1945), Gaspar Bennàssar (1869-1933), Bartomeu Ferrà (1843-1924), Josep Segura, Josep i Joan Mayol, Joan Rovira, Antoni Coll, Pere Joan Bauçà, Miquel Castell, Nicolau Lliteres, i Llorenç Arrom, Antoni Sureda i Vilallonga i Miquel Rigo, Josep Alomar Bosch, Guillem Reynés, Guillem Forteza, Francesc Roca i Simó, Enric Juncosa, Gabriel Alomar Esteve, Guillem Muntaner Vanrell, Carles Garau, Josep d'Oleza, Francesc d'Asis Cases, i Antonio García Ruiz, Joan Serra, Joseph Lagrange, Joan Grauches, Enric Estades i Alomar, Marc Llinàs i Antoni Vaquer Noguera, Tomàs Vila, Reinardo Gadani i A. Canessa, Miquel Arcas, Joan Tur, Pere Colombàs, Miquel Sacanell,...

Amb aquest inventari queda palès que el Cementiri històric de Palma conté una col·lecció molt important d'obres d'art que ens ajuden a entendre la història estètica dels segles XIX i XX a Mallorca.

Data darrera modificació: 18 de maig de 2023

Menú de navegació


Menú de navegació