Publicador de continguts

Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització d'una plaça de cap del departament econòmic-financer (personal fixe)

Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització d'una plaça de cap del departament econòmic-financer (personal fixe)

El Consell d'Administració de l'Empresa Funerària Municipal SA, en la sessió de dia 15 de novembre de 2022, va aprovar les bases que s'adjunten i que regiran el procés de selecció de personal, mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització d'una plaça de cap del departament econòmic-financer (personal fixe), que articula el procés d'estabilització contemplat a les disposicions adissionals 6º i 8º de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.
El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el pròxim dia 16/12/22 a les 14:00 h.

16/02/23 - Es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió. El termini de presentació d'al·legacions finalitza el dia 21/02/23 a les 14:00 h. El lloc de presentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - Horari: 09:00 a 14:00h - 07011 Palma).

24/02/23 Es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió.

23/03/23 - Es publiquen les llistes provisionals de mèrits. El termini de presentació d'al·legacions finalitza el dia 28/03/23 a les 14:00 h. El lloc de presentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - Horari: 09:00 a 14:00h - 07011 Palma).

10/05/23 Es publiquen les llistes definitives de mèrits i s'atorga un termini de 7 dies naturals per presentar, segons indiquen les bases, la documentació que acrediti fefaentment les dades declarades en l'imprès de sol·licitud i en l'imprès d'autobaremació (requisits d'accés i documentació acreditativa dels mèrits), el frau de la qual determina l'exclusió del procés i la consideració de no haver participat, a més de les responsabilitats legals que es derivin.

El lloc de presentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - Horari: 09:00 a 14:00h - 07011 Palma).
S'haurà de presentar una relació detallada de la documentació que s'aporta, indicant el número de registre que se li va adjudicar quan va presentar la sol·licitud.
Presentar original i còpia de la documentació ja que no es faran fotocòpies.
El termini de presentació de documentació finalitza el dia 17/05/23 a les 14:00 h.

28/02/24 Es publiquen resultats definitius i ordre final del concurs de mèrits per cobrir una plaça de cap del departament econòmic i financer (personal fixo) 

Data darrera modificació: 28 de febrer de 2024