Publicador de continguts

Convocatòria promoció interna d'assessor/a funerari

27/03/24 Es convoca la promoció interna del lloc d'assessor/a de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Tota la documentació (fotocòpia) s'ha de presentar en el Registre de l’EFM (Departament de Secretaria 1r pis del Tanatori de Son Valentí, Camí de Jesús, 2 de Palma) de 9.00 a 14.30 hores de dilluns a divendres o a través del mail: convocatorias@efm.es. La data de presentació de sol·licituds serà del dia 27 de març de 2024 al dia 11 d'abril de 2024. L’EFM no realitzarà fotocòpies de la documentació a lliurar.

26/04/24 Es publica la composició dels membres del Tribunal.

29/05/2024: Es publica el llistat provisional de persones admeses. S'atorga un termini de 3 dies laborables des de la publicació per a possibles al·legacions o esmenes.

31/05/2024: Es publica data i lloc d'examen, amb durada de cadascuna de les proves i temari per a la realització d'aquestes. (Veure document nº 5 i 6)

10/06/2024 Es publica el llistat definitiu de persones admeses.

 

Data darrera modificació: 10 de juny de 2024